Monday, October 28, 2013

Dee Gold's Waiting Hearts

Kung gusto ninyong ituloy ang pagbabasa sa Paghihintay ng Puso, dito na siya sa wattpad at Waiting hearts na ang title bukod doon marami pa ang pagbabago like di na kamukha ni Keanu Reeves ang lalaki sa larawan, please check it out and follow me there,thanks.

No comments: